Discussion Kingdom Character Names

Discussion in 'Kingdom' started by Divvens, Mar 14, 2014.

Share This Page

 1. Divvens

  Divvens

  Messages:
  26,029
  Likes Received:
  261,979
  Trophy Points:
  32,950
  Bounty Points:
  849,984,950
  Character names in Kingdom can be hard to learn, I myself had to read loads of chapters ahead and still don't know some characters names, here are character names in Japanese & their Chinese (original) names as well. Major credits go to Turnip Farmers, the group that scanlates Kingdom.

  Want to add to this thread? Leave a reply and let me know, let's build the most comprehensive character name information!

  Main Characters
  JapaneseChinesePing Yin
  (Ri) Shin 李信 (Li) Xin
  Ei Sei 嬴政 Ying Zheng
  Ka Ryo Ten 河了貂 He Liao Diao
  Kyou Kai 羌瘣 Qiang Lei
  Hyou Piao

  State Of Qin
  JapaneseChinesePing Yin
  Sei Kyou 成蟜 Cheng Jiao
  King Sho 昭王 Zhao Wang
  Shou Bun Kun 昌文君 Chang Wen Jun
  Ryo Fu I 呂不韋 Lü Bu Wei
  Shou Hei Kun 昌平君 Chang Ping Jun
  Ri Shi 李斯 Li Si
  Sai Taku 蔡沢 Zuo Ce

  Qin Six Great Generals
  JapaneseChinesePing Yin
  Ou Ki 王騎 Wang Qi
  Kyou Liao
  Haku Ki 白起 Bai Qi
  Ou Kotsu 王齕 Wang He
  Ko Shou 胡傷 Hu Shang
  Shi Ba Saku 司馬錯 Si Ma Cuo

  Ouki's Faction
  JapaneseChinesePing Yin
  Tou Teng
  Roku O Mi 録嗚未 Lǜ Wu Wei
  Kan Ou 干央 Gan Yang
  Rin Bou 鱗坊 Lin Fang
  Ryuu Koku 隆国 Long Guo
  Dou Kin 同金 Tong Jin

  Qin Military
  JapaneseChinesePing Yin
  Duke Hyou 麃公 Biao Gong
  Mou Bu 蒙武 Meng Wu
  Mou Gou 蒙驁 Meng Ao
  Mou Ki 蒙毅 Meng Yi
  Heki Bi
  Ou Hon 王賁 Wang Ben
  Mou Ten 蒙恬 Meng Tian
  Kan Ki 桓騎 Huan Qi
  Ou Sen 王翦 Wang Jian
  Chou Tou 張唐 Zhang Tang

  Hi Shin Unit
  JapaneseChinesePing Yin
  Bi Hei 尾平 Wei Ping
  Bi Tou 尾到 Wei Dao
  Taku Kei 澤圭 Ze Kuei
  Hai Rou 沛浪 Pei Lang
  Den Yuu 田有 Tian You
  Chu Tetsu 中鉄 Zhong Tie
  Shou Sa 松左 Song Zuo
  Den Ei 田永 Tian Yong
  Suu Gen 崇原 Chong Yuan
  Kyo Gai 去亥 Qu Hai
  Ryuu Yuu 竜有 Long You
  Ro En 魯延 Lu Yan
  Ryuu Sen 竜川 Long Chuan
  Seki Shi
  Kou Ang
  Kei Qing
  So Sui 楚水 Chu Shui

  Qin Harem
  JapaneseChinesePing Yin
  Kou-chan Xiang
  You-chan Yang
  Chou Kou 趙高 Zhao Gao
  Rou Ai 嫪毐 Lao Ai

  State Of Wei
  JapaneseChinesePing Yin
  Go Kei 呉慶 Wu Qing
  Kyuu Gen 宮元 Gong Yuan
  Haku Ki Sai 白亀西 Bai Gui Xi
  King Kei Bin 景湣王 Jing Min Wang
  Ren Pa 廉頗 Lian Po
  Rin Ko 輪虎 Lun Hu
  Kai Shi Bou 介子坊 Jie Zi Fang
  Gen Pou 玄峰 Xuan Feng
  Kyou En 姜燕 Jiang Yan
  Go Hou Mei 吳鳳明 Wu Feng Ming

  State Of Zhao
  JapaneseChinesePing Yin
  Hou Ken 龐煖 Pang Nuan
  Ri Boku 李牧 Li Mu
  Chou Sou 趙荘 Zhao Zhuang
  Fuu Ki 馮忌 Feng Ji
  Ri Haku 李白 Li Bai
  Shou Mou 渉孟 She Meng
  Man Goku 万極 Wan Ji
  Gen Pou 玄峰 Xuan Feng
  Kou Son Ryuu 公孫龍 Gong Sun Long
  Gi Ka 魏加 Wei Jia
  Shun Pei Kun 春平君 Chun Ping Jun
  King Tou Jou 悼襄王 Dao Xiang Wang
  Rin Shou Jo 蔺相如 Lin Xiang Ru
  Kei Sha 慶舍 Qing She

  State Of Yan
  JapaneseChinesePing Yin
  Geki Shin 劇辛 Ju Xin
  Gaku Ki 樂毅 Yue Yi

  State Of Chu
  JapaneseChinesePing Yin
  Kou Yoku 項翼 Xiang Yi
  Haku Rei 白麗 Bai Li
  Rin Bu Kun 臨武君 Lin Wu Jun
  Shun Shin Kun 春申君 Chun Shen Jun
  Kan Mei 汗明 Han Ming
  Ka Rin 媧燐 Wa Lin

  State Of Han
  JapaneseChinesePing Yin
  Sei Kai 成恢 Cheng Hui

  Others
  JapaneseChinesePing Yin
  Yo Tan Wa 楊端和 Yang Duan He
  Bokukou 穆公 Mu Gong
  Hisui 翡翠 Fei Cui
   
 2. Recoilation

  Recoilation

  Messages:
  5,762
  Likes Received:
  92,182
  Trophy Points:
  25,370
  Bounty Points:
  330,000,000
  I know Riboku is Li Mu, and the Chinese is: 李牧
   
  LogicoftheVI, Harold, Dango and 5 others like this.
 3. Sammy

  Sammy

  Messages:
  3,919
  Likes Received:
  20,619
  Trophy Points:
  20,920
  Bounty Points:
  195,750
  Ryuu Sen = Long Chuan :woot:

  The awaited names thread! I really like the template we have for all the names, it looks great! This one will be fun to fill with all the characters in kingdom :D!
   
  LogicoftheVI, Harold, Dango and 2 others like this.
 4. Zoro

  Zoro

  Messages:
  1,031
  Likes Received:
  5,718
  Trophy Points:
  13,600
  Bounty Points:
  95,000
  Awesome thread Div!
   
  LogicoftheVI, Harold, Dango and 2 others like this.
 5. Dango

  Dango

  Messages:
  10,337
  Likes Received:
  136,060
  Trophy Points:
  29,870
  Bounty Points:
  700
  Thank you @Divvens that is really helpful. I too had a hard time retaining everyone name.
   
 6. Sakazuki

  Sakazuki

  Messages:
  410
  Likes Received:
  2,026
  Trophy Points:
  9,840
  Bounty Points:
  3,750
  Thanks for this List @Divvens ! I've had trouble keeping up with names lol, as when I google someone I don't know which one to use lol or what to call them. This list helps a lot thanks again!
   
  Harold, Zoro and Sammy like this.
 7. Sammy

  Sammy

  Messages:
  3,919
  Likes Received:
  20,619
  Trophy Points:
  20,920
  Bounty Points:
  195,750
  The list will also soon be updated with the characters outside of Qin, and even beyond! :D
   
  Harold, Zoro and Sakazuki like this.
 8. Divvens

  Divvens

  Messages:
  26,029
  Likes Received:
  261,979
  Trophy Points:
  32,950
  Bounty Points:
  849,984,950
  I've updated the first post and added other states character names as well, those are all that are made public by Turnip Farmers. Any other names and additions, let me know via a reply in this thread and I'll add them.
   
  Harold and Zoro like this.
 9. Lance

  Lance

  Messages:
  283
  Likes Received:
  1,192
  Trophy Points:
  9,570
  Bounty Points:
  1,900
  Who was the guy supposed to have faced Ousen? In the recent war arc? (but he did not :shifty:)
  Yan General.
  I can't remember his name!
   
  Harold and Zoro like this.
 10. Sammy

  Sammy

  Messages:
  3,919
  Likes Received:
  20,619
  Trophy Points:
  20,920
  Bounty Points:
  195,750
  His name is Ordo! I will get you his full name and Chinese name later :)
   
  Harold, Lance and Zoro like this.
 11. Divvens

  Divvens

  Messages:
  26,029
  Likes Received:
  261,979
  Trophy Points:
  32,950
  Bounty Points:
  849,984,950
  Yea current arc names haven't been updated on here since I didn't find a reliable source with proper info.
   
  Rory(British), Harold and Zoro like this.
 12. Marcusx8

  Marcusx8

  Messages:
  709
  Likes Received:
  1,389
  Trophy Points:
  6,260
  Bounty Points:
  0
 13. Arara

  Arara

  Messages:
  4,789
  Likes Received:
  34,153
  Trophy Points:
  20,400
  Bounty Points:
  0
 14. Marcusx8

  Marcusx8

  Messages:
  709
  Likes Received:
  1,389
  Trophy Points:
  6,260
  Bounty Points:
  0
  Not my translation I copy and paste it from Turnip Farmers page.
   
  Arara likes this.
 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice