wano

 1. Rumbar
 2. Saffron Kaizoku
 3. CAMUNAI
 4. Saffron Kaizoku
 5. MUSTAFIZUR BHUIYAN
 6. JohnBeks
 7. YonkouBuggy
 8. AnonymousStrawHat
 9. Saffron Kaizoku
 10. Saffron Kaizoku
 11. JohnBeks
 12. Awaken Fruit
 13. Minatoze Narutomaki
 14. Saffron Kaizoku
 15. JohnBeks
 16. PoorMansRose
 17. Saffron Kaizoku
 18. Saffron Kaizoku
 19. Samara Jordan
 20. Hulk Vinsmoke